TIETOSUOJASELOSTE:

 

Rekisterin pitäjä

TunnePuu Oy, Kauppatie 5, 07510 Askola

Y-tunnus 2958743-1

Yhteyshenkilö

Pekka Väänänen

info@tunnepuu.fi

Rekisterin nimi

TunnePuu Oy:n verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

TunnePuu Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, palveluistamme kertominen sekä verkkokaupan kehittäminen ja hallinnointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt TunnePuu Oy:n verkkokauppaan (www.tunnepuu.fi), ostanut sieltä tuotteita tai liittynyt postituslistalle.

Rekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot:

asiakkaan etu- ja sukunimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
tiedot tilauksista
asiakkaan vapaaehtoisesti antamia lisätietoja, kuten vaihtoehtoinen toimitusosoite
erilaisissa kampanjoissa tai gallupeissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset

Rekisterissä on vain ne tiedot, jotka henkilö itse on meille luovuttanut.

Rekisterin suojaus

TunnePuu Oy:n asiakasrekisterin tietoihin pääsevät ainoastaan yrityksen oma henkilökunta tai muut henkilöt, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteri on sähköisessä muodossa, ja siihen liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan.

Tarkastus- kielto- ja korjausoikeus

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin TunnePuu Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

  • tilitoimisto
  • maksupalvelunvälittäjä Bambora PayForm
  • verkkopalvelun toteuttaja Haven Porvoo

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.